A A A A A

Vers del dia

Gàlates 4:4
Però, quan es complí el termini, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, sotmès per naixement al règim de la Llei,