A A A A A

Vers del dia

Apòstols 4:28
i així es compleix tot el que la teva previsió i designi havia determinat que succeís.