A A A A A

Vers del dia

Romans ၄:၂၅
que fou lliurat pels nostres pecats i ressuscitat per donar-nos la justificació.