A A A A A

Vers del dia

1 Tessalonicencs 4:14
Tal com creiem que Jesús morí i res-suscità, així també creiem que Déu por-tarà amb Jesús els qui s’adormiren en ell.