A A A A A

Vers del dia

Salms 69:6
Que no s’hagin d’avergonyir per culpa meva els qui confien en tu, Senyor, Déu de l’univers! Que no passin afront per culpa me-va els qui et busquen, Déu d’Is-rael!