A A A A A

Vers del dia

Colossencs 1:18
Ell és el cap del cos de l’Església; ell n’és l’origen, el primer retornat d’entre els morts, a fi que ell tingui en tot la primacia,