A A A A A

Vers del dia

Romans 8:1
Ara ja no queda cap condemnació per als qui estan en Crist Jesús,