A A A A A

Vers del dia

Romans 14:1
Sigueu comprensius amb els immadurs en la fe, sense dis-cutir opinions.