A A A A A

Vers del dia

Romans 12:9
Que l’amor no sigui fingit: detesteu el mal i abraceu el bé;