A A A A A

Vers del dia

Joan 1:1
Al principi ja existia el Verb, i el Verb era amb Déu i el Verb era Déu.