A A A A A

Vers del dia

Daniel 12:3
Llavors els savis brillaran com l’es-plendor del firmament, i els qui n’hauran guiat molts pel camí recte brillaran com les estrelles, per sempre, eternament.