A A A A A

Vers del dia

Apòstols १५:३५
Pau i Bernabé es van quedar a Antio-quia, ensenyant i predicant juntament amb molts d’altres la paraula del Senyor.