A A A A A

Vers del dia

Romans 16:27
a Déu, l’únic savi, sigui donada la glòria per mitjà de Jesucrist, pels segles dels segles. Amén.