A A A A A

Vers del dia

Èxode 15:13
Amb la teva misericòrdia has conduït el poble que vas redimir, amb el teu poder l’has guiat al teu santuari.