A A A A A

Vers del dia

1 Joan 1:3
això que hem vist i sentit, us ho anun-ciem també a vosaltres, a fi que també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres. I la nostra comunió és amb el Pare i el seu Fill Jesucrist.