A A A A A

Vers del dia

Malaquies 3:7
Des dels temps dels vostres avantpas-sats, us aparteu dels meus manaments i no els observeu. Torneu cap a mi i jo em tornaré cap a vosaltres!, diu el Senyor Totpoderós. Però vosaltres dieu: ‘Per què ens hi hem de tornar?’