A A A A A

Vers del dia

Romans 6:11
Igualment vosaltres, feu-vos el compte que heu mort pel que fa al pecat i que viviu per a Déu en Crist Jesús.