A A A A A

Vers del dia

Colossencs 1:13
que ens ha deslliurat del poder de les tenebres i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,