A A A A A

Vers del dia

2 Corintis 5:14
I és que l’amor de Crist ens obliga a reconèixer, de fet, que si un va morir per tots vol dir que tots han mort;