A A A A A

Vers del dia

Jaume ४:१७
El pecat, doncs, està en aquell qui sap fer el bé i no el fa.