A A A A A

Vers del dia

Joan 13:21
Havent dit això, Jesús s’estremí pro-fundament i afirmà: “Us asseguro que un de vosaltres em trairà.”