A A A A A

Vers del dia

Joan 13:31
Quan Judes va ser fora, Jesús digué: “Ara és glorificat el Fill de l’Home i Déu és glorificat en ell.