Стих на деня

Притчи 18:24
Човек, [който има] много приятели [намира в това] погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.