A A A A A

Стих на деня

Галатяни 6:2
Един другиму теготите [си] носете, и така изпълнявайте Христовия закон.