Стих на деня

Псалми 26:20
[Когато Ти рече]: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.