Günü Beyt

Amos 5:4
Rəbb İsrail nəslinə belə deyir:“Mənə tərəf dönün ki, sağ qalasınız!