A A A A A

Verse of Day

Éxodo 23:12
“Sojjta urunwa take cuna lurañanacamsa luräta, ucampis pakallko urunjja samarätawa, uqhamata vacamasa, asnomasa samarañapataquiraqui, uqhamarac sirvirimasa, jaya marcanquirisa samarasa ch'ama catjjatañapataqui.