A A A A A

Verse of Day

Filemón 1:7
Uqhamasti jilata, wali cusisitätwa, ch'amañcht'ataraquïtwa, juman munasiñama utjatapata, uqhamarac juma toke chuymacht'atächi iyawsirinacan chuymapajj uca laycu.