A A A A A

Verse of Day

Tito 2:2
Chuyman jilïrinacasti jan camscayäpjjpan, ajjsart'añani, suma amuyuni, suma iyawsañani, munasiñani, uqhamarac llamp'u chuymani.