A A A A A

Verse of Day

Isaías 44:3
wasaran nayajj uma jalayä, waña orakensti jisc'a jawiranac jalayaraquï. Wawanacamarusti mä machak jacañ churä, bendicionajjsa jupanacjjarojj apayaniraquïwa.