A A A A A

Verse of Day

Efesios 4:22
Nayra jacäwinacamarjam sarnakañjja apanucupjjam, uca sarnakäwisti cunayman jucha lurañanacampi sallkjatänwa.