A A A A A

Verse of Day

Colosenses 1:22
Cristojj janchipan jiwatap toke. Acsti jumanacar jupa nayräjjar uñstayañataquiw luri, jan cuna k'añuni ni cuna juchansa.