A A A A A

Vargu i Ditës

Galatasve 4:19
Do të doja tashti të isha midis jush dhe ta ndryshoja tingullin e zërit tim, sepse jam ndërdyshas ndaj jush.