A A A A A

Vargu i Ditës

Efesianëve ၄:၂၂
dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj