A A A A A

Vargu i Ditës

1 Timoteut 4:12
Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vij unë.