A A A A A

Vargu i Ditës

1 Gjon 4:21
Nga kjo ne dimë ti duam bijtë e Perëndisë: kur duam Perëndinë dhe zbatojmë urdhërimet e tij.