A A A A A

Vargu i Ditës

Isaia ൨:൨൨
Mos kini më besim te njeri, në flegrat e të cilit nuk ka veç se një frymë; si mund të mbështetesh te ai?