A A A A A

Vargu i Ditës

Filipianëve 4:13
Po ju bëtë mirë që morët pjesë në pikëllimin tim.