A A A A A

Vargu i Ditës

Nevojtore 12:46
Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë.