A A A A A

Vargu i Ditës

Nevojtore ๑๓:๓๑
Kur doli ai, Jezusi tha: ''Tani Biri i njeriut është përlëvduar dhe Perëndia është përlëvduar në të.