A A A A A

Vargu i Ditës

Efesianëve 4:22
dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj