A A A A A

Vargu i Ditës

Psalmet 95:1
Ejani, t'i këndojmë me gëzim Zotit; t'i dërgojmë britma gëzimi kalasë së shpëtimit tonë.