Instagram
English
A A A A A
Vargu i Ditës
1 Gjon 4:21
Nga kjo ne dimë ti duam bijtë e Perëndisë: kur duam Perëndinë dhe zbatojmë urdhërimet e tij.