A A A A A

Vargu i Ditës

Fjalët e Urta 20:22
Mos thuaj: "Do t'i përgjigjem së keqes me të keqen"; ki shpresë te Zoti dhe ai do të të shpëtojë.