A A A A A

Verse Dag

Matt 6:27
Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?