A A A A A

Verse Dag

Efesiërs 4:22
dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,