A A A A A

Verse Dag

Filippense 4:20
Aan onse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.