A A A A A

Verse Dag

2 Korintiërs ௫:௧௭
Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.