A A A A A

Verse Dag

Lukas ५:२७
En nhierdie dinge het Hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: Volg My.