A A A A A

Good Character: [Acceptance]


1 Korinte 5:11-13
[11] Kungoku ke, ndinibhalela ukuba maningazidibanisi nosukuba enegama lokuba ngumzalwana, ukanti wenza umbulo, nokuba ulibawa, nokuba ungumkhonzi wezithixo, nokuba ungumtshabhisi,nokuba ulinxila, nokuba ungumphangi; ningakhe nidle nokudla nonjalo.[12] Ndinamsebenzi mni na ukuba ndigwebe nabangaphandle?Anigwebi abangaphakathi bodwa, yini na, nina?[13] Ke abangaphandle bagwetywa nguThixo. Ize nimnyothule kuni nina lowo ungendawo.

1 Yohane 1:9
Ukuba sithi sizivume izono zethu, uthembekile, ulilungisa,ukuba asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.

1 Petros 3:8-9
[8] Slednjič pa, vsi bodite enega mišljenja, sočutni, bratoljubni, milosrčni, ponižni;[9] ne vračajte hudega za hudo ali psovanja za psovanje, ampak rajši blagoslavljajte, kajti za to ste poklicani, da podedujete blagoslov.

Yohane 3:16
Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temuč da ima večno življenje.

Imizekeliso 13:20
Kdor hodi z modrimi, postane modrejši; kdor pa se druži z bedaki, se pohujša.

Roma 2:11
ker Bog ne gleda, kdo je kdo.

Roma 5:8
Dokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.

Roma 8:31
Kaj torej porečemo na to? Če je Bog z nami, kdo je proti nam?

Roma 14:1-2
[1] A slabotnega v veri sprejemajte medse, toda ne na presojanje dvomljivih misli.[2] Eden verjame, da sme vse jesti, kdor pa je slabič, jé le zelenjavo.

Hebhere 10:24-25
[24] In opazujmo se med seboj, da se izpodbujamo k ljubezni in k dobrim delom;[25] in ne opuščajmo zbora svojega, kakor je nekaterim navada, marveč opominjajmo drug drugega, in to tolikanj bolj, kolikor bolj vidite, da se bliža dan Gospodov.

Yohane 6:35-37
[35] Jezus jim reče: Jaz sem kruh življenja: kdor prihaja k meni, ne bo nikoli lačen, in kdor veruje v me, ne bo nikdar žejen.[36] Ali povedal sem vam, da ste me videli, in vendar ne verujete.[37] Vse, kar mi daje Oče, pride k meni, in tega, ki k meni prihaja, ne pahnem ven.

Kolose 3:12-14
[12] Oblecite torej kot izvoljeni Božji, sveti in ljubljeni, srčno usmiljenje, blagovoljnost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost;[13] prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo tožbo zoper koga, kakor je tudi Kristus odpustil vam, tako tudi vi;[14] vrhu vsega tega pa oblecite ljubezen, ki je popolnosti vez.

Mateyu 5:38-42
[38] Slišali ste, da je rečeno starim: „Oko za oko, zob za zob“.[39] A jaz vam pravim, da se ne upirajte hudemu, temuč če te kdo udari po desnem licu, nastavi mu tudi drugo;[40] in kdor se hoče s teboj pravdati in ti suknjo vzeti, pusti mu tudi plašč;[41] in če te kdo sili miljo daleč, pojdi ž njim dve.[42] Kdor te prosi, daj mu; in kdor hoče od tebe napósodo, ne odreci mu.

Mateyu 25:34-40
[34] Tedaj poreče Kralj tistim na desnici svoji: Pridite, blagoslovljeni Očeta mojega, podedujte kraljestvo, ki vam je pripravljeno od ustanovitve sveta.[35] Kajti lačen sem bil, in dali ste mi jesti; žejen sem bil, in dali ste mi piti; tujec sem bil, in vzeli ste me pod streho;[36] nag, in oblekli ste me; bolan, in obiskali ste me; v ječi sem bil, in prišli ste k meni.[37] Tedaj mu odgovore pravični, rekoč: Gospod, kdaj smo te videli lačnega, in smote nasitili? ali žejnega, in smo te napojili?[38] Kdaj smo te pa videli tujca, in smo te vzeli pod streho? ali nagega, in smo te oblekli?[39] Kdaj smo te pa videli bolnega ali v ječi, in smo prišli k tebi?[40] In Kralj odgovori in jim reče: Resnično vam pravim, karkoli ste storili enemu teh najmanjših mojih bratov, ste storili meni.

Roma 15:1-7
[1] Dolžni pa smo mi, ki smo močni, nositi slabosti slabotnih in ne samim sebi pogodu delati.[2] Vsak izmed vas bodi bližnjemu pogodu, v dobro, za njegov napredek.[3] Kajti tudi Kristus ni sebi pogodu storil, temuč kakor je pisano: „Zasramovanje tistih, ki so tebe zasramovali, je zadelo mene“.[4] Karkoli se je namreč poprej napisalo, je pisano nam v pouk, da imamo po potrpežljivosti in po tolažbi pisem upanje.[5] A Bog potrpežljivosti in tolažbe vam daj ene misli biti med seboj po Kristusu Jezusu,[6] da enodušno, z enimi usti slavite Boga in Očeta Gospoda našega Jezusa Kristusa.[7] Zato sprejemajte drug drugega, kakor je tudi Kristus sprejel vas, Bogu v slavo.

Roma 14:10-19
[10] Ti pa, zakaj sodiš brata svojega? ali tudi ti, zakaj zaničuješ brata svojega? Saj se vsi postavimo pred sodni stol Božji.[11] Kajti pisano je: „Kakor živim jaz, govori Gospod, meni se bo pripognilo vsako koleno, in vsak jezik bo pripoznaval Boga“.[12] Tako bo torej vsakdo izmed nas zase odgovor dajal Bogu.[13] Nič več torej ne sodimo drug drugega; presojajte pa tem bolj, kako ne bi dajali spotike bratu ali pohujšanja.[14] Vem in prepričan sem v Gospodu Jezusu, da ni nič nečisto samo na sebi; samo če kdo misli, da je kaj nečisto, je za njega nečisto.[15] Kajti če se zavoljo jedi tvoj brat žalosti, ne ravnaš več po ljubezni. Ne pogubljaj s svojo jedjo tistega, ki je zanj umrl Kristus.[16] Ne dajte torej, da se preklinja vaša dobrina.[17] Zakaj kraljestvo Božje ni jed, ne pijača, ampak pravičnost in mir in radost v svetem Duhu.[18] Kajti kdor v tem služi Kristusu, je prijeten Bogu in cenjen ljudem.[19] Tako se torej poganjajmo za to, kar služi v mir in s čimer pospešimo napredek drug drugemu.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version