A A A A A

Sins: [Cursing]


Colosiaid 3:8
Ond yn awr, rhowch heibio'r holl bethau hyn: digofaint, llid, drwgdeimlad, cabledd a bryntni o'ch genau.

Colosiaid 4:6
Bydded eich gair bob amser yn rasol, wedi ei flasu halen, ichwi fedru ateb pob un fel y dylid.

Effesiaid 4:29
Nid oes yr un gair drwg i ddod allan o'ch genau, dim ond geiriau da, sydd er adeiladaeth yn l yr angen, ac felly'n dwyn bendith i'r sawl sy'n eu clywed.

Effesiaid 5:4
a'r un modd bryntni, a chleber ffl, a siarad gwamal, pethau sy'n anweddus. Yn hytrach, geiriau diolch sy'n gweddu i chwi.

Exodus 20:7
"Na chymer enw'r ARGLWYDD dy Dduw yn ofer, oherwydd ni fydd yr ARGLWYDD yn ystyried yn ddieuog y sawl sy'n cymryd ei enw'n ofer.

Iago 1:26
Os yw rhywun yn tybio ei fod yn grefyddol, ac yntau'n methu ffrwyno'i dafod, ac yn wir yn twyllo'i galon ei hun, yna ofer yw crefydd hwnnw.

Iago 3:10
o'r un genau y mae bendith a melltith yn dod. Fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod.

Iago 3:5-12
[5] Felly hefyd y mae'r tafod; aelod bychan ydyw, ond y mae'n honni pethau mawr. Ystyriwch fel y mae gwreichionen fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dn.[6] A thn yw'r tafod; byd o anghyfiawnder ydyw, wedi ei osod ymhlith ein haelodau, yn halogi'r corff i gyd, ac yn rhoi holl gylch ein bodolaeth ar dn wrth iddo ef ei hun gael ei roi ar dn gan uffern.[7] Y mae'r hil ddynol yn gallu rheoli pob math o anifeiliaid ac adar, o ymlusgiaid a physgod; yn wir, y mae wedi eu rheoli.[8] Ond nid oes neb sy'n gallu rheoli'r tafod. Drwg diorffwys yw, yn llawn o wenwyn marwol.[9] 'r tafod yr ydym yn bendithio'r Arglwydd a'r Tad; 'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio'r rhai a luniwyd ar ddelw Duw.[10] o'r un genau y mae bendith a melltith yn dod. Fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod.[11] A welir du373?r peraidd a du373?r chwerw yn tarddu o lygad yr un ffynnon?[12] A yw'r pren ffigys, fy nghyfeillion, yn gallu dwyn olifiau, neu'r winwydden ffigys? Nac ydyw, ac ni ddaw du373?r peraidd o ddu373?r hallt chwaith.

Lefiticus 20:9
"'Os bydd unrhyw un yn melltithio ei dad neu ei fam, y mae i'w roi i farwolaeth. Oherwydd iddo felltithio ei dad neu ei fam, y mae'n gyfrifol am ei waed ei hun.

Luc 6:28
bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddwch dros y rhai sy'n eich cam-drin.

Mathew 5:22
Ond 'rwyf fi'n dweud wrthych y bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd, bydd yn atebol i'r llys, a phwy bynnag sy'n dweud wrtho, 'Y ffu373?l', bydd yn ateb am hynny yn nhn uffern.

1 Pedr 3:10
Yng ngeiriau'r Ysgrythur: "Yr hwn sy'n ewyllysio caru bywyd a gweld dyddiau da, rhaid iddo atal ei dafod rhag drwg, a'i wefusau rhag llefaru celwydd;

Mathew 15:11
Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun."

Diarhebion 18:21
Y mae'r tafod yn gallu rhoi marwolaeth neu fywyd, ac y mae'r rhai sy'n ei hoffi yn bwyta'i ffrwyth.

Salmau 109:17
Carodd felltithio: doed melltith arno yntau. Ni hoffai fendithio; pell y bo bendith oddi wrtho yntau.

Rhufeiniaid 12:14
Bendithiwch y rhai sy'n eich erlid, bendithiwch heb felltithio byth.

2 Brenhinoedd 2:23-24
[23] Aeth i fyny oddi yno i Fethel, ac fel yr oedd yn mynd, daeth bechgyn bach allan o ryw dref a'i wawdio a dweud wrtho, "Dos i fyny, foelyn! Dos i fyny, foelyn!"[24] Troes yntau i edrych arnynt, a'u melltithio yn enw'r ARGLWYDD. Yna daeth dwy arth allan o'r goedwig a llarpio dau a deugain o'r plant.

Mathew 15:10-11
[10] Galwodd y dyrfa ato a dywedodd wrthynt, "Gwrandewch a deallwch.[11] Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun."

Iago 3:8-10
[8] Ond nid oes neb sy'n gallu rheoli'r tafod. Drwg diorffwys yw, yn llawn o wenwyn marwol.[9] 'r tafod yr ydym yn bendithio'r Arglwydd a'r Tad; 'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio'r rhai a luniwyd ar ddelw Duw.[10] o'r un genau y mae bendith a melltith yn dod. Fy nghyfeillion, nid felly y mae pethau i fod.

Mathew 15:18-20
[18] Ond y mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun.[19] Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, puteinio, lladrata, camdystiolaethu, a chablu.[20] Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun; ond bwyta dwylo heb eu golchi, nid yw hynny'n halogi neb."

Welsh Bible 2004
© British and Foreign Bible Society 2004